Sell-Bud Inwest

Sell-Bud Inwest istnieje niemal od 20 lat. Firma nieustannie rozwija swoje możliwości wykonawcze. Systematycznie zdobywamy nowe doświadczenia. Stale zwiększamy nasz potencjał techniczny realizując również wiele trudnych i nietypowych projektów. Solidność, wysoką jakość i profesjonalizm stawiamy na pierwszym miejscu.

Włodzisław - Szkoła muzyczna - przystosowanie sali koncertowej - wykonawca: Sellbud
Wodzisław Śląski – Szkoła muzyczna – przystosowanie sali koncertowej – realizacja Sell-Bud Inwest.
Zespół szkół nr 1 w Płocku

Szkoły, szpitale …

Remonty i głębokie termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej: szkoły, szpitale, domy pomocy społecznej, – realizacja Sell-Bud Inwest.

Elektrownia Wodna Smardzewice

Hale, biura …

Remonty i głębokie termomodernizacje obiektów przemysłowych: hale, labolatoria, obiekty technologiczne – realizacja Sell-Bud Inwest.

DPS „Zameczek” Kuźnia Nieborowska

Obiekty zabytkowe

Remonty obiektów zabytkowych w zakresie elewacji, izolacji, wnętrz, posadzek, stolarki drzwiowej i okiennej, renowacja dachów – realizacja Sell-Bud Inwest.

Oferta

Oferujemy wykonawstwo prac budowlanych w szerokim zakresie od realizacji projektu przez uzyskanie koniecznych pozwoleń oraz realizację zadań budowlanych i organizacyjnych koniecznych do wypełnienia postanowień umowy, np. w formule „zaprojektuj – wybuduj”. Współpracujemy zarówno z instytucjami publicznymi, spółkami skarbu państwa jak i z firmami prywatnymi. Prowadzone prace wykonujemy przy udziale doświadczonej i wykwalifikowanej kadry, sprawdzonych i rzetelnych podwykonawców oraz dostawców. Przy realizacji każdego zadania przestrzegamy zasad etyki i sztuki budowlanej. Stawiamy na jakość, rzetelność i terminowe wykonanie. Wciąż doskonalimy swoje umiejętności oraz poziom i zakres oferowanych usług.

DPS Sosninowice - Gmina Gliwice - Prace renowacyjne elewacji wraz z odtworzeniem sztukaterii schodow i elementow metalowych - wykonawca: Sellbud
DPS „Ostoja” Sośninowice – powiat Gliwice. Wykonanie projektu, uzyskanie wymaganych pozwoleń, przeprowadzenie prac renowacyjnych elewacji wraz z odtworzeniem sztukaterii, schodów, elementów metalowych, iniekcji fundamentów, robót konstrukcyjnych stropu, wykonanie kanalizacji deszczowej – realizacja Sell-Bud Inwest.
Szkoła podstawowa w Syrni. Remont i termomodernizacja budynków szkoły – realizacja Sell-Bud Inwest.

Termomodernizacje

Głębokie termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej: szkoły, szpitale, domy pomocy społecznej.

Leśmierz. Remont i głęboka termomodernizacja hali magazynowej – realizacja Sell-Bud Inwest.

Kompleksowe remonty

Wykonawstwo remontów obiektów biurowych, punktów obsługi klientów, obiektów użyteczności publicznej.

Zamek Łańcut. Remont izolacji, elewacji dziedzińców, odtwarzanie sztukaterii – realizacja Sell-Bud Inwest.

Przywracanie blasku

Wykonawstwo elewacji we wszystkich technologiach w tym: lekka mokra, wentylowana oraz renowacje elewacji.

Remont i modernizacja budynku elektrowni wodnej w Smardzewicach

Firma Sell-Bud Inwest wykazała się profesjonalizmem oraz rzetelnością. Roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ukończone terminowo. Bardzo dobra jakość robót. Polecamy współpracę z tym wykonawcą.

PGE Oddział łódzki. Z-ca Dyrektora: Robert Błędowski

Pracujemy dla: